Latest Publications

Home/Latest Publications

เคลือบสีฟิลม์แก้วสูตรไฮโดฟิลิค

2018-09-30T07:06:05+07:00

น้ำยาเคลือบสีฟิลม์แก้วไฮโดรฟิลิค น้ำยาเคลือบสีฟิลม์แก้วสูตรไฮโดรฟิลิค เป็นน้ำยาที่ทางบริษัทดีไอวายเคมิเคิลวิจัยคุณสมบัติมาจาก น้ำยาแบรนด์ดังของประเทศ อเมริกา ด้วยคุณสมบัติในด้านความเงา ฉ่ำเข้มที่มากที่สุดในทุกคลาส และ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ สีแดง สีดำ สีน้ำเงิน สีเหลือง สีขาว สีเทา สีทอง สีเมทัลลิค ทั้ง รถยนต์สีโทนเข้มต่างๆ หรือ สีอ่อนโทนสว่าง ก็จะให้เกิดความเงาแบบฉ่ำลึกดูมีมิติ […]

เคลือบสีฟิลม์แก้วสูตรไฮโดฟิลิค2018-09-30T07:06:05+07:00

น้ำยาเคลือบสีฟิลม์แก้วสูตรไฮบริด

2018-09-30T07:11:18+07:00

น้ำยาเคลือบสีฟิลม์แก้วสูตรไฮบริด น้ำยาเคลือบสีฟิลม์แก้วสูตไฮบริด เป็นน้ำยาที่ทางบริษัทดีไอวายเคมิเคิลวิจัยคุณสมบัติมาจาก น้ำยาแบรนด์ดังของประเทศ อเมริกา ด้วยคุณสมบัติในด้านความเงาวาว ซึ่งส่วนใหญ่จะเหมาะสำหรับ รถยนต์ที่มีสีโทนสว่าง เช่น สีขาว สีครีม สีเทา สีเหลือง หรือ สีโทนสว่างทุกเฉดสี […]

น้ำยาเคลือบสีฟิลม์แก้วสูตรไฮบริด2018-09-30T07:11:18+07:00

น้ำยาเคลือบสีฟิลม์แก้วสูตรมาตรฐาน

2018-09-30T06:39:41+07:00

น้ำยาเคลือบสีฟิลม์แก้วสูตรมาตรฐาน น้ำยาเคลือบสีฟิลม์แก้วสูตรมารตฐาน เป็นน้ำยาที่ทางบริษัทดีไอวายเคมิเคิลวิจัยคุณสมบัติมาจาก น้ำยาแบรนด์ดังของประเทศ อเมริกา ด้วยคุณสมบัติในด้านความเงา ฉ่ำเข้มที่ไม่ว่า จะเป็นรถยนต์ สีแดง สีดำ สีน้ำเงิน สีเหลือง หรือ รถยนต์สีโทนเข้มต่างๆ จะให้เกิดความเงาแบบฉ่ำลึกดูมีมิติ […]

น้ำยาเคลือบสีฟิลม์แก้วสูตรมาตรฐาน2018-09-30T06:39:41+07:00